قوانین و مقررات ورود کالا از طریق پست

ورود كالا از طريق پست

ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود باستثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت صنعت،معدن و تجارت مي‌تواند با هماهنگي وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- ورود كالاهاي موضوع ماده (38)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 38 مقررات صادرات و واردات : (واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز) مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

1- قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درصورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت صنعت معدن و تجارت قابل ورود و ترخيص است.

تبصره 1- كسري محتويات محموله‌هاي (C.K.D) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت صنعت معدن و تجارت قابل ترخيص خواهد بود.

تبصره 2- اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و تأييد وزارت صنعت معدن و تجارت قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي ( نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، CD، ديسكت، نوار و ميكرو فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه‌هاي “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.

7- اجزاء قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

8- اجزاء قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه‌هاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.