با نماد اطمینان سیستم پرداخت زرین پال نگرانی شما از خرید آنلاین محصولات برطرف شده و تمامی تراکنش های مالی و خرید شما تا رسیدن محصول با  نماد “ضمانت پرداخت”  زرین پال تضمین می گردد.